Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Máy chủ/ Server Dell PowerEdge R440 Cho DN.
>= 1
53.366.000đ
56.366.000đ
5%
OFF
Danh mục:
Máy Chủ & Thiết Bị Mạng
Thời hạn:
Còn 3.182 ngày
Thị trường chính:
Thành phố Hồ Chí Minh
Trạng thái:
Đang mở
Nhà cung cấp
NHÀ CUNG CẤP
(Máy Chủ & Thiết Bị Mạng)